R E K L A M A


 

 

 

 

 

 

 

Dyrektywa EPBD niewątpliwie wpływa na świadomość społeczną. Budzi czasami skrajne reakcje: od całkowitego zrozumienia potrzeby odgórnej regulacji poprzez mechanizmy certyfikacji do zanegowania potrzeby badania stanu zapotrzebowania na energię cieplną w każdym budynku.

Pilotażowe certyfikacje pierwszych budynków w Polsce odbyły się w Polsce w maju 2008 roku. Wtedy wydane zostały świadectwa dla budynków: Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu oraz Internatu dla Chłopców w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach k./Warszawy .

W szkole w Zamościu, oprócz wykonania audytu i opracowania pilotażowej certyfikacji, odbyła się również prezentacja na temat energooszczędności dla uczniów klas drugich oraz konferencja adresowana do samorządowców i deweloperów z Lubelszczyzny. Konferencja współorganizowana była przez Ministerstwo Infrastruktury (w ramach programu Przyjazny Dom) i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu. 

Takie skorelowane działania, wsparte podstawowa edukacją dają nadzieję na szybszą, społeczną akceptację procesu certyfikacji budynków w Polsce. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury (w ramach programu Przyjazny Dom) i narodową Agencją poszanowania Energii planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie podobnych, pilotażowych certyfikacji jeszcze w kilku szkołach w Polsce.

Mimo, że w połowie 2008 roku nastąpiło przyśpiesznie prac nad przygotowaniem metodologii sporządzania świadectw a pilotażowe certyfikacje dawały nadzieję na szybkie wydanie rozporządzeń dotyczących metodologii i dwóch innych, wspierających proces certyfikacji do października Ministerstwo Infrastruktury nie opublikowało stosowanych dokumntów. Co więcej, zamiast preferowanych wcześniej świadectw z oznaczonymi klasami energetycznymi w projekcie z września 2008 roku pojawił się projekt z tzw. suwakiem, będącym kopią niemieckich rozwiązań.

Nie czekając na pełne uregulowania prawne, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości oraz serwis epbd.pl pilotuja opracowanie świadectwa dla nowo wznoszonego budynku jednorodzinnego w Markach pod Warszawą. Już od stycznia 2009 roku pzredstawiona przez nas procedura będzie w Polsce obowiązującą.

Pani Agnieszka certyfikuje swój nowy dom

 

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZY


Patronat merytoryczny:
Współpraca: