R E K L A M A


 

 

 

 

 

 

Ile będzie kosztować certyfikacja budynku a ile certyfikacja mieszkania? Na tym etapie, w połowie stycznia 2009 roku trudno jednoznacznie odpowiedzieć.

Wg założeń ustawodawcy to prawa rynku będą regulowały poziom cen za usługę oferowaną przez certyfikatora energetycznego. Pierwszy certyfikat wykonany przez specjalistę z Narodowej Agencji Poszanowania Energii(8 stycznia 2009 roku), przy pomocy oprogramowania firmy BuildDesk kosztował inwestora 800 zł. (pierwszy certyfikat przekazany >>>)

Eksperci cytowani przez Rzeczpospolitą przewidują, że certyfikacja generalnie nie będzie droższą usługą niż audyt energetyczny przed termomodernizacją. Prof. Krzysztofa Żmijewski - przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego twierdzi, że świadectwo będzie zawierać tylko ocenę energetyczną budynku. Natomiast audyt, oprócz oceny energetycznej budynku, zawiera propozycje działań, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku, ocenę kosztów tych działań oraz określa, które z nich w danym przypadku są opłacalne. I dalej wysuwa wniosek, iż „wydanie świadectwa powinno kosztować najwyżej połowę tego co wykonanie audytu, a nawet mniej, np. jedną trzecią”.

Przedstawiciele spółdzielczości mieszkaniowej są bardziej optymistyczni. Wg opinii jednego ze prezesów warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej po rozłożeniu się kosztów certyfikacji energetycznej budynku wielorodzinnego, za certyfikację jednego mieszkania trzeba będzie zapłacić jedynie kilkadziesiąt złotych.

Ministerstwo Budownictwa nie prowadzi rejestru wydanych świadectw. Oznacza to, że jeśli ktoś utraci z jakichś powodów certyfikat, to nie będzie podstawy do wydania duplikatu. Trzeba więc będzie robić certyfikat od nowa. Zdaniem części ekspertów nie chodzi zresztą o to, żeby rejestrem koniecznie zajmował się resort budownictwa. Mogą to robić inne podmioty, np. na szczeblu wojewódzkim, ale nie ulega wątpliwości, że rejestry powinny być prowadzone.

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZY


Patronat merytoryczny:
Współpraca: