R E K L A M A


 

 

 

 

 

 

 

O co będzie pytał, co będzie sprawdzał audytor energetyczny przygotowujący świadectwo energetyczne budynku? Dla przygotowania świadectwa konieczne będzie ustalenie pewnych faktów dotyczących budynku, które wprowadzone do programu komputerowego, pozwolą obliczyć klasę energetyczną.

1.
Podstawowe informacje o budynku – konstrukcja


Konstrukcja. Audytor zbierze podstawowe informacje o budynku, czyli powierzchni użytkowej, liczbie domowników, liczbie pomieszczeń, kubaturze ogrzewanych pomieszczeń oraz sprawdzi czy budynek ma poddasze użytkowe.
Ściany. Audytor sprawdzi wymiary i parametry cieplne każdej ze ścian zewnętrznych budynku, określi ich  usytuowanie względem stron świata, obliczy powierzchnię każdej ze ścian, sprawdzi, jaka jest ich konstrukcja. Obliczy również powierzchnię okien na każdej ze ścian.
Podłogi. Audytor sprawdzi wymiary i parametry cieplne podłóg. Wyliczy powierzchnię i sprawdzi, jaką mają konstrukcję.
Dach. Audytor określi wymiary i parametry cieplne połaci dachowych z uwzględnieniem stron świata, powierzchni każdej z połaci dachowych. Sprawdzi, jaka jest ich konstrukcja oraz obliczy powierzchnię okien na każdej z nich.

2.
Ogrzewanie
Audytor przyjrzy się bliżej instalacjom. Na początek określi typ instalacji grzewczej i parametry źródła ciepła. Sprawdzi, jaki jest rodzaj kotła i na jakie paliwo. Określi jego sprawność grzewczą i współczynniki regulacji parametrów oraz bezwładność. Potem opisze rodzaj instalacji przesyłającej ciepło, jej stan i sprawność.

3.
Ciepła woda użytkowa
Audytor przyjrzy się bliżej instalacji wytwarzającej ciepłą wodę. Typ i parametry instalacji ciepłej wody użytkowej. Temperatura ciepłej i zimnej wody użytkowej. Rodzaj źródła ciepła z określonym paliwem, określoną sprawnością źródła ciepła.

4.
Oświetlenie
Audytor określi parametry instalacji oświetleniowej. Opisze rodzaje źródeł światła w poszczególnym pomieszczeniach i ich sprawność.

5.
Wentylacja
Audytor sprawdzi pomieszczenia wentylowane w budynku i określi wielkość strumienia powietrza (zadanego lub wymaganego). Dokona opisu pomieszczeń wentylowanych: kuchni, łazienki, WC lub łazienki z WC. Ewentualnie innych pomieszczeń wentylowanych.

6.
Etykieta energetyczna
(świadectwo energetyczne)
Po wprowadzeniu powyższych danych do programu komputerowego audytor wskaże klasę energetyczną budynku i porówna ją z tzw. budynkiem referencyjnym. Audytor określi również ilość emitowanego przez budynek CO2 w kg/mkw rocznie.

7.
Audytor opisze również tzw. zalecenia
dla budynku, które pozwolą zwiększyć jego efektywność. Zalecenia, o ile oczywiście będą, zostaną podzielone na grupy związane z wcześniejszą oceną konstrukcji budynku, ogrzewania, wentylacji, wytwarzania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia.

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZY


Patronat merytoryczny:
Współpraca: