R E K L A M A


Więcej na ten temat

Dyrektywa EPBD i polskie prawodawstwo z nią zawiązane już działa.

Obowiązek wykonania oceny energetycznej oraz posiadania świadectwa, od stycznia 2009 roku, spoczywa na właścicielach wszystkich budynków z wyjątkiem zabytkowych, stanowiących miejsce kultu religijnego i wolnostojących poniżej 50 mkw. Ustawodawca sprecyzował również, że z dniem wejścia ustawy w życie obowiązek certyfikacji dotyczy również tych właścicieli budynków, mieszkań lub lokali, którzy przeprowadzili remont zmieniający jego charakterystykę energetyczną ( zobacz uchwalone przez Sejm zmiany w prawie budowalnym ).

...........................................

10 kroków do certyfikatu domu (mieszkania)

1. Sprawdź czy budynek, mieszkanie lokal, które posiadasz podlegają obowiązkowi certyfikacji energetycznej. Jeżeli wynajmujesz lub chcesz nająć dom, budynek, mieszkanie; jeżeli sprzedajesz dom, budynek, mieszkanie; jeżeli przeprowadziłeś remont domu, mieszkania, budynku i przypuszczasz, że wskutek tego zmieniła się ich charakterystyka energetyczna jesteś na początku drogi do uzyskania pełnej informacji o jego efektywności energetycznej.

2. Jeżeli nie rozumiesz procesu certyfikacji energetycznej lub masz wątpliwości czym jest poszukaj na stronach serwisu www.epbd.pl lub w dostępnej literaturze informacje o świadectwach energetycznych.

3. Znajdź osobę uprawnioną do sporządzenia świadectwa energetycznego. Ministerstwo Budownictwa nie jest zobowiązane jest do prowadzenia ogólnie dostępnej bazy zawierającą dane teleadresowe osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych, musisz więc skorzystać z danych osób umieszczonych w serwisie www.epbd.pl lub na stronach internetowych regionalnych izby inżynierów, architektów i urbanistów.

4. Porównaj oferty. Nie zawsze oferta najtańsza jest najlepszą. Do wyboru dobrego audytora energetycznego z uprawnieniami do przeprowadzania certyfikacji będzie być może przydatny wgląd w referencje.

5. Dokonaj wyboru. Gwarancją rzetelności wykonania świadectwa energetycznego może być np. polecenie lub liczba przeprowadzonych certyfikacji albo ewentualnie przynależność do izby inżynierów lub architektów lub urbanistów.

6. Przygotuj komplet dokumentów niezbędnych do wykonana świadectwa energetycznego (zakres dokumentacji uzgodnij z osobą sporządzającą świadectwo). Przydadzą się: projekt budowlany, dokumentacja urządzeń (kotła, klimatyzatora), projekty przygotowywane do przeprowadzonych remontów, itp. 

7. Podpisz umowę z osobą certyfikującą (będzie to gwarancja i podstawa prawna w przypadku ewentualnych roszczeń). Zapisz w umowie przygotowanie trzech egzemplarzy świadectwa (ponieważ nie ma obowiązku ustawowego przekazywania kopii świadectwa do urzędów – należy posiadać dla własnego bezpieczeństwa co najmniej dwa egzemplarze dokumentu na własny użytek).

8. Weź czynny udział w pracy audytora energetycznego - odpowiadaj na jego pytania ale i jednocześnie zadawaj pytania jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości - ty najlepiej znasz swój dom czy swoje mieszkanie.

9. Po otrzymaniu certyfikatu – dołącz dokument do pozostałej dokumentacji budynku lub lokalu, planów technicznych, umów notarialnych.

10. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do poprawności wykonania świadectwa energetycznego zgłoś wątpliwości do departamentu odpowiedzialnego za nadzór nad wdrożeniem systemu certyfikacji w ministerstwie właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

............................................................

Koszt certyfikacji budynku jednorodzinnego, nowo budowanego, o powierzchni ok. 160 mkw wynosi w pierwszycm miesiąca obowiązywania ustawy 800 zł.

Lista uprawnionych audytorów

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZY


Patronat merytoryczny:
Współpraca: