R E K L A M A


Więcej na ten temat

 

 

 

 

 

 

 

Próżno teraz szukać na liście zawodów certyfikatora energetycznego* jednak już od stycznia 2009 roku będzie to jeden z najbardziej poszukiwanych profesjonalistów, bez którego może być niemożliwy obrót na rynku nieruchomości.

Prawa rynku są nieubłagane. Jeżeli do końca 2008 roku uprawniania do wydawania świadectw energetycznych budynków otrzyma wiele osób to cena usługi będzie niższa. Pojawiające się obecnie w mediach kalkulacje i przypuszczenia o wysokości opłaty za przeprowadzona certyfikację budynku to tylko wróżenie z fusów na podstawie porównań do nieco podobnych czynności wykonywanych przy audycie energetycznym, przygotowującym proces termomodernizacji budynku.

Należy pamiętać, że mimo wszystko audyt energetyczny to zupełnie inny zespół czynności niż certyfikacja energetyczna, chociaż niewątpliwie ich celem jest polepszenie stanu izolacyjności cieplnej. Audytor energetyczny ma za zadanie wskazać sposoby poprawienia izolacyjności termicznej ścian, stropów i dachów. Natomiast certyfikator energetyczny wydając świadectwo energetyczne budynkowi analizuje – oprócz wielkości strat ciepła „uciekających” przez przegrody - również starty wynikające z niesprawnej wentylacji, nieszczelnych okien i drzwi, nieekonomicznego kotła, itp.

Wg szacunków Ministerstwa Budownictwa w Polsce znajdzie pracę w nowym zawodzie w najbliższych latach ok. 5 000 przeszkolonych osób. Duża ilość kursów, w wielu miastach Polski i sprawnie przeprowadzane egzaminy ministerialne (koordynowane przez Ministerstwo Budownictwa) oraz zaangażowanie szkół wyższych o profilu technicznym w tworzenie studiów podyplomowych ze specjalnością certyfikacja energetyczna budynków może spowodować, że rzeczywiście proces certyfikacji będzie przebiegał sprawnie i w kancelariach notarialnych nie będzie przestojów z powodu oczekiwania na certyfikat. Duża ilość audytorów to także – w myśl praw rynku – niższa cena usługi przygotowania certyfikatu energetycznego, np. domu jednorodzinnego.

Kto może zostać certyfikatorem energetycznym budynków?
Jeszcze w trakcie prac nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane - środowisko budowlane zwracało uwagę na konieczność całkowitego uwolnienia zawodu certyfikatora – wykonującego badania efektywności energetycznej budynku, mieszkania i wystawiającego świadectwo energetyczne. Po wielu kontropiniach, interwencjach i poprawkach różnych środowisk, w znowelizowanym Prawie budowlanym znalazł się zapis dający możliwość wykonywania certyfikatów trzem grupom:
- osobom z wyższym wykształceniem, które ukończą kurs certyfikacji i potwierdza swoją wiedzę zdając egzamin na certyfikatora przed komisją powołaną przez Ministra Budownictwa;
- osobom posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej;
- osobom z wyższym wykształceniem oraz ukończonymi studiami podyplomowymi (minimum rocznymi) na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

A więc nie tylko inżynierowie z uprawnieniami projektowymi mogą wykonywać certyfikacje. Ustawodawca dopuścił do prawa wykonywania zawodu szeroką grupę absolwentów szkół wyższych. Jedynym warunkiem uprawiania nowego zawodu jest pomyślnie zdany egzamin , wieńczący kurs przygotowawczy albo dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Jak zostać audytorem energetycznym budynków z uprawnieniami do wykonywania certyfikacji budynków?


…………………………………………
* certyfikatom energetyczny to proponowana nazwa nowego zawodu, która nie jest oficjalnie ujęta w Kwalifikacji zawodów i specjalności, podobnie zresztą jak i audytor energetyczny.

 R E K L A M A


Patronat medialny serwisu i współpraca:
     
 
Najnowsze informacje w Twojej skrzynce e-mail

BIULETYN ELEKTRONICZY


Patronat merytoryczny:
Współpraca: